ผลิตภัณฑ์ Flexi EB

ประกันภัยกลุ่มที่คุณเลือกออกแบบเองได้ ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นแบบไหน งบเท่าไหร่ก็เลือกได้ไม่มีข้อจำกัด

ดูรายละเอียด

ทำไมต้องประกันกลุ่มจากเอฟดับบลิวดี?

เพราะเรารู้ว่าหัวใจสำคัญของทุกองค์กรคือพนักงาน เราจึงพร้อมมอบความคุ้มครองให้แก่พนักงานของคุณ ด้วยแบบประกันกลุ่มที่หลากหลาย ครอบคลุม และเลือกได้ตามความต้องการ เพื่อให้พวกเขาทุ่มเทกับงานได้และสนุกกับการใช้ชีวิตได้ถึงขีดสุด

ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม

คุ้มครองเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ให้คุณพร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จ แบบประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มที่จะสร้างความมั่นใจว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน รวมทั้งกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาทั้งในฐานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก พนักงานของคุณยังคงใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลด้วยการดูแลจากเอฟดับบลิวดี

แผนและวงเงินแบบยืดหยุ่น

ให้ความคุ้มครองที่ลงตัว
ตามความต้องการ

จ่ายเบี้ยประกันถูกกว่า

จ่ายเบี้ยประกันถูกกว่าแบบรายบุคคล
ให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่า

ความคุ้มครองพิเศษ

ได้รับความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม
เลือกสัญญาเพิ่มเติมพิเศษที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ให้ความคุ้มครอง

ประกันทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงกลุ่ม

ให้ความคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทประกันภัยจะคุ้มครองเมื่อตกเป็นผู้ทุพพลภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 180 วัน

ประกันชีวิตกลุ่ม

ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุทั้งในและนอกเวลางาน ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะต่างๆ (มือ, เท้า, สายตา) จากอุบัติเหตุ ซึ่งบางกรณีอาจมีเงินชดเชยสำหรับค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพกลุ่ม

ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยทั้งกรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

สนใจผลิตภัณฑ์

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าทีติดต่อกลับ

ผลประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ

  • สร้างหลักประกันให้ลูกจ้างมั่นใจ ทั้งเรื่องสุขภาพและชีวิต ทำให้ลูกจ้างมีความสุขในการปฎิบัติงาน
  • ลดภาระค่าใช้จ่าย หากได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ทำให้ ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจาก บริษัทปรกันเป็นผู้เข้ามาดูแล
  • คุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียงกับที่พักหรือที่ทำงาน โดยไม่ต้องกังวล
  • ครอบครัวของลูกจ้างอุ่นใจ กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน อย่างน้อยได้รับทุนประกันเพื่อให้ครอบครัวอยู่ต่อได้

ผลประโยชน์ที่นายจ้างจะได้รับ

  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ และการให้ความสำคัญกับลูกจ้าง อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
  • ต้นทุนต่ำ ประกันภัยกลุ่มมีต้นทุนต่ำ แต่ลูกจ้างได้รับผลประโยชน์สูงเมื่อเทียบกับการทำประกันรายบุคคล และช่วยเหลือสวัสดิการกรณีลูกจ้างเสียชีวิต เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ
  • ช่วยวางแผนทางการเงิน โดยองค์กร หรือนายจ้างใช้เป็นสิทธิประโยชน์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการ และลดค่าใช้จ่ายกรณียื่นภาษี

Get in Touch

เรามีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้บริการกับคุณ

info@megafin.co.th
1928776834
ช00004/2563
ว00006/2563